Revizyon Dil Bağı Ameliyatı

Revizyon Lingual Frenektomi / Frenetomi


Önceden dil bağı için cerrahi işlem uygulanmış olan ve sonrasında dil bağı belirtileri devam eden ya da yeterli miktarda azalmayan hastalarda, revizyon dil bağı ameliyatı yapılabilmektedir.

Dil Bağı ve Cerrahi Tedavisi Hakkında

Dil Bağı (Ankiloglossi) Nedir, Neden Ortaya Çıkar?

Dil, konuşmayı, dişlerin konumunu, periodontal dokuyu, beslenmeyi ve yutmayı etkileyen önemli bir organdır. Çoğumuz dil bağını konuşmakta çok heyecan duyduğumuzda kendimizi bulduğumuz bir durum olarak düşünürüz. Dil bağı, aslında ankiloglossi olarak adlandırılan dilin kullanımını sınırlayan nispeten yaygın bir fiziksel durum için tıbbi olmayan terimdir.

Doğumdan önce, güçlü bir doku kordonu, ağzın ortasında bulunan oral frenulumun gelişimine rehberlik eder. Doğumdan sonra, bu lingual frenulum çıkan dişlerin pozisyonunu yönlendirmeye devam eder. Çocuk büyüdükçe düzelir ve incelir. Bu frenulum dilin altındaki aynaya baktığımızda görülebilir. Bazı çocuklarda, frenulum özellikle sıkıdır veya geri çekilemez ve dil hareketsizliğine neden olabilir. Dolayısıyla ankiloglosi, dil hareketinin sınırlandırılmasına neden olan anormal derecede kısa, kalın bir lingual frenum ile karakterize edilen dilin gelişimsel anomalisi olarak tanımlanır veya basit bir şekilde, lingual frenulum dil ucuna yakın olarak devam ederse dil bağı ortaya çıkmış olur azaltılmış dil hareketi ile sonuçlanır.

Farklı tanı kriterleri kullanan çeşitli çalışmalar, ankiloglossia prevalansını % 4 ila 10 arasında bulmuştur ve dil bağı insidansı, incelenen popülasyona bağlı olarak% 0.2 ile % 5 arasında değişmektedir. Erkeklerde kadın oranı 2.5: 1.0 iken erkeklerde daha sık görülür. Bebeklerde ankiloglosi% 25 ila% 60 arasında bir insidans oranına sahiptir ve varlığı emzirmede başarısızlıktan memeye bile reddetmeye kadar değişen zorluklara neden olabilir.

Ankiloglossia ayrıca Smith-Lemli-Opitz sendromu, orofasiyal dijital sendrom, Beckwith Weidman sendromu, Simpson-Golabi-Behmel sendromu ve otozomal dominant veya resesif özellikli X'e bağlı yarık damak gibi bazı nadir sendromların bir parçası olabilir.

Çocuklarda ankiloglossi diş hekimleri için teşhiste zorluğa neden olabilmeketdir. Son incelemeler, anormal bir lingual bağlantıyı neyin oluşturduğu ve cerrahi müdahaleyi haklı çıkarmak için hangi kriterlerin kullanılması gerektiği hakkında çok az bilgi ortaya koymuştur.


Ankiloglossi Anatomik ve Fonksiyonel Tanımlamalar

Ankiloglosinin anatomik tanımı, açıklamaların yanı sıra mutlak ölçümlerden oluşur. Açıklamalar, frenulumun dile tutturulması, frenulumun alt alveolar sırtlara bağlanması, lingual frenulumun esnekliği ve kaldırıldığında dilin görünüşünü içerir. Mutlak ölçümler, dil kaldırıldığında lingual frenulumun uzunluğunu ve serbest dil uzunluğunu içerir. Buna göre yapılan anatomik dil bağı sınıflandırma kriterlerini ve Ferrés-Amat Fonksiyonel Dil Bağı Sınıflandırılma Sistemini bu web sitesi içerisinde bulabilirsiniz.

Dil Bağının Belirtileri Oldukça Geniş Bir Yelpazede Görülebilir!

Dil bağı olan insanlarda dilin görünümü anormal olabilir. Yiyeceklerin yanlış çiğnenmesi ve yutulması mide rahatsızlığını ve şişkinliği artırabilir ve uykuda horlama ve yatak ıslatma, dil bağlı çocuklar arasında yaygındır. Aynı zamanda dil hareketlerini, değişik sesleri ve konuşmayı içeren rutin oyuna katılmak isteyen çocukları da etkiler. Diş çürüğü, dilin dişleri süpürme ve tükürük yayma eylemi nedeniyle gıda kalıntılarının giderilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Dile bağlı olarak ortaya çıkan itme, periodontitis ile alt kesici dişlerin yayılması ve uzun süreli dil itilmesine bağlı diş hareketliliği nedeniyle açık ısırma gibi maloklüzyon, ilişkili problemlerdir. Aynı zamanda benlik saygısını da etkiler, çünkü klinik olarak zaman zaman büyük bir çocuğun veya yetişkinin anormallikleri için sınıf arkadaşları tarafından alay edebilecekleri dil bağları hakkında kendilerinin bilincinde olacağı veya utanacağı belirtilmiştir. Bebek besleme probleminde, meme ucunu annelerde meme ağrısına neden olan diş etine sıkıştırabilen meme ucuna mandallama nedeniyle yaşanabilir ve bu nedenle anneler genellikle bebeği biberona kaydırmaya çalışabilir.

Dil Bağı Ameliyatı Kararı

Dil bağının klinik önemi ve optimal yönetimi konusunda geniş bir görüş farklılığı vardır. Birçok çocukta ankiloglossi asemptomatiktir ve durum kendiliğinden düzelebilir veya etkilenen çocuklar azalan lingual hareketliliğini telafi etmeyi öğrenebilir. Bununla birlikte, bazı çocuklar dil bağlarının cerrahi müdahalesinden yararlanırlar. Ebeveynler, dil kravatının olası uzun vadeli etkileri hakkında eğitilmelidir, böylece olası terapi hakkında bilinçli bir seçim yapabilirler.

Etkili yönetim için uygun klinik kılavuzlar zorunludur. Ankiloglosside göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör, Kotlow’un sınıflamanın sınıf I'den sınıf IV'e kadar değiştiği kriterler kullanılarak belirlenmesi gereken normal dil hareket aralığıdır. Dilin ucu, ağızdan dışarıda, çatallanma olmadan çıkıntı yapmalı ve üst ve alt dudakları zorlamadan kolayca süpürebilmelidir. Dil yeniden bastırıldığında, ön dişlere lingual doku gerim uygulamamalı ve mandibular ön dişlere aşırı kuvvet uygulamamalıdır. Lingual frenum, mandibular merkezi kesici ile bir diastema oluşturmamalıdır ve frenum, bir bebeğin emzirme sırasında annenin meme ucuna yapışmasını engellememelidir.

Dilin fonksiyonel hareketi ve görünümü Hazelbakers değerlendirme aracı kullanılarak belirlenebilir. Bu araçta, dilin her hareketine ve dilin görünümüne puanlar verilir. Fonksiyonel ve görünüm skoru 11 ve 8'in altındaysa, cerrahi buluş düşünülmelidir. Yine bu web sitesinde daha yeni bir bebeklerde fonksiyonel dil bağı değerlendirme skalası olan "TABBY" Resimli Dil Bağı Değerlendirme Aracı" nı bulabilirsiniz.

Dil Bağı Konuşurken Kelimelerin Şekillendirilmesinde Sorun Yaratabilir!

Hastalardan kelime telaffuzlarının doğruluğunu kontrol etmek için hastalardan “I”, “th”, “s”, “d” ve “t” ile başlayan bazı kelimeleri telaffuz etmeleri istenmelidir. Arızalı bir konuşma görülürse, ameliyat sonrası yara iyileşmesinden sonra, konuşma modifikasyonu için bir konuşma terapistine başvurmak gerekmektedir. Ameliyat sonrası üst dudağı yalamak, dilin ucuyla sert damağa dokunmak ve dil hareketleri için hastaya yan yana hareketler gibi dil kası egzersizleri açıklanmalıdır.

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı Kararı

Dil bağı önemli sayıda bebek ve çocuğu etkiler. Böyle basit bir durumun bu tür tartışmalara ve görüş çeşitliliğine neden olabileceği ilginçtir. Bazen sadece çok az miktarda dil bağının kesilmesinden ibaret olan lingual frenetomi operasyonu yapılırken; bazen dil bağı dokusunun çıkarıldığı "lingual frenektomi" operasyonu yapılabilmektedir. Bununla birlikte, dil bağı revizyonunun endikasyonları ve potansiyel faydaları hakkında ebeveynlere doğru bilgi ve rehberlik verilmesi ve revizyon gerektiren bebekler ve çocuklar için uygun hükümlerin mevcut olması önemlidir.

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı Hangi Durumlarda Gerekmektedir?

Aşağıdaki benzer linklerde bu bilgileri yazmıştım ancak kısaca özetlemek gerekirse, bebeklerde dil bağı ameliyatı sonrasında, emzirme sorunlarının devam etmesi, yetersiz kilo alma, meme ucu hasarına eşlik eden dil altında fonksiyonel dil bağının yine saptanması durumunda revizyon dil bağı operasyonu gerekebilmektedir. Erişkin hastalarda, dil bağının kesilmesine rağmen devam eden dildeki hareket kısıtlanması, fonksiyonel kısıtlılık miktarının yeterli miktarda azalmaması ve eşlik eden muayenede dil bağı yapısının görülmesi durumunda revizyon dil bağı operasyonu gerekebilmektedir. Dil bağı kesildikten sonra, kısmi yapışma oranı yüksektir. İşlem sonrasında dil bağı egzersizleri ya da dil bağı masajı yapılması önerilebilmektedir.

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı


Yukarıdaki üç fotoğrafta, önceden başka bir klinikte basit dil bağı kesilmesi işlemi yapılan ve revizyon dil bağı operasyonu (frenektomi) yapılan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri mevcuttur. Konuşurken bazı harflerde netlik bozulması olan hastanın yapılan muayenesinde dil bağı yapısının görülmesi ve " Ferrés-Amat Fonksiyonel Dil Bağı Sınıflandırılma Sistemi" ne göre "Tongue range of motion ratio - Dil aralığı hareket oranı - TRMR" %50-80 olarak saptanmıştır. Bir şirkette yönetici olan ve aktif telefonla konuşan hastanın, özellikle hızlı konuşurken netlik bozulmasının daha fazla olduğu hasta tarafından ifade edilmiştir. İşlemden sonra dil ucunun ağız tam açıkken rahat bir şekilde üst dişlere değdirebildiği görülmeketdir (TRMR > 80).

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı

Yukarıdaki fotoğraf, daha önceden bir çocuk doktoru tarafından basit kesi işlemi yapılmış olan ve dil bağında yapışıklığa bağlı tekrar dil hareketlerinde kısıtlanma ortaya çıkan bir bebekte yapılan, thermal welding cihazı ile dil bağı çıkarılması öncesi ve sonrası görünümü mevcuttur.


Yukarıdaki videoda, önceden yurt dışında başka bir klinikte basit dil bağı kesilmesi işlemi yapılan, dil bağında yeniden yapışma ve yeniden dil hareketlerinde kısıtlanma olması nedeniyle başvuran hastaya,   revizyon dil bağı operasyonu (frenektomi) yapılmış olup, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri mevcuttur. Dil ucunun yuvarlak ve künt olması, dilin normal görünümünden dah geniş yapıda olması dikkat çekicidir.

Revizyon Dil Bağı Ameliyatı

Daha önceden yayınlanmış olan benzer makaleler >>
Kaynak linkler >>

Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 

Yorumlar