Dil Bağı Ameliyatının Riskleri, Uyarılar ve Önlemler

Hipertrofik Lingual Frenulum Plastiğinin Olası Riskleri

Dil Bağı Ameliyatının Riskleri - Zararları


Dil bağı (ankiloglossi, hipertrofik lingual frenulum), dil ile ağız tabanı arasında bulunan anatomik yapıdır. Lingual frenulum kısalığı dilin yutma ve konuşma fonksiyonlarını etkiler. Kısalık derecesine bağlı olarak çocukta dil ve ağız yapılarında etkilenme ortaya çıkabilir. Hastanın dil gelişimini etkileyebilir. Belirli dile ait sesleri çıkartmakta sorunlar yaşanabilir. Meme reddi olan ve artık meme emmeyen bebeklerde, işlemin yapılması yeterli olmayabilir. Lingual frenulum normalde olması gereken bir doku olup; kısa ve kalın olması nedeniyle bebeklerde meme emerken zorlanma, reflü, yetersiz kilo alımı, annede meme ucu hasarı, bozulmuş yutkunma fonksiyonu, daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde ise konuşma ve yutkunma işlevinde engel teşkil ediyorsa dil bağı ameliyatı yapılmalıdır.

Ankiloglosi tanısı için kabul edilmiş, yaygın olarak kullanılan bir yöntem yoktur. Birçok yazar, bebeklerin oral anatomisinin fiziksel özelliklerine dayanan kriterler kullanır. Yaygın olarak kullanılan kriterler arasında frenulumun anormal derecede kısa ve kalın olması, dilin çıkıntı üzerine kalp şeklinde olmasına neden olması; dili dişeti çizgisini geçmeyecek şekilde işlev bozukluğu belirtilerinin olmasıdır.

Dil Bağı Ameliyatı Teknik Detaylar

Dil Bağı Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

İşlem genel ya da sedasyon anestezisi altında yapılacaksa

İşlemin yapılacağı saatten 8 saat öncesinden itibaren çocuğunuza hiçbir şey yedirip içirmememiz gerekir. Ancak kullanmakta olduğu ilaçları ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde su vermeden içirebilirsiniz. Ameliyattan önceki üç hafta boyunca çocuğunuza herhangi bir aşı yaptırmayınız. Eğer aşının mutlaka yapılması gerekiyorsa ameliyatınız aşıdan üç hafta sonra yapılacaktır. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde işlemin yapılmaması ve ertelenmesi uygundur. İşlem yapılacak hasta erişkin ve ya da çocuk hastaysa aynı şekilde işlemin yapılacağı saatten 8 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yiyip içmemelidir. İşlemden en az 7-10 gün öncesinden itibaren aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçların kullanımı sonlandırılmalıdır. 

İşlem lokal anestezi altında yapılacaksa

İşlemden önce açlık ve susuzluk şart olmasa da; hastaların aç gelmeleri idealdir. İşlemden en az 7-10 gün öncesinden ibuprofen, aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçların kullanımı sonlandırılmalıdır. Bebeklerde ofiste dil bağı kesilmesi sonrasında emzirme denemesi yapılabilir.

Dil Bağı Operasyonu Tekniği


Dil bağı ameliyatı esnasında farklı kliniklere ve doktorlara ait farklı teknikler kullanılabilir. Genellikle 6 aylık ve daha küçük bebekler ofis şartlarında kesilebilirken; daha büyük bebeklerde ve çocuklarda hastane şartlarında kesilmesi uygundur. İşlem esnasında ofis şartlarında dilin altına lokal anestezik jel sürülebilir, lokal anestezik ilaç enjeksiyonu yapılabilir. Dil altına yapılan kesi sonrasında elmas şeklinde yara yeri ortaya çıkmaktadır. Kesi yerine ofis şartlarında bebek hastalarda dikiş atılması mümkün değildir. Erişkin hastalarda ofis ve hastane şartlarında kesi sonrasında eriyebilen dikişlerle dil bağı kesi yerine dikiş atılabilir. Ofis şartlarında kesildiğinde bebek hastalarda sadece basit dil bağı kesilmesi işlemi (lingual frenetomi) makas ile yapılabilir. Hastane şartlarında mukozal ısı hasarını ve kan kaybını azaltan Thermal Welding Cihazı ile ya da kansız kesi yaptırılmasına olanak sağlayan lazer cihazı kullanılabilir. Lazer, elektrokoter kullanımında ısı hasarı ortaya çıkabilmektedir.

Erişkin hastada, ofis şartlarında dil bağı dokusu çıkarılması ve sonrasında dikiş atılarak sonlandırıldığı işlem öncesi, işlemden hemen sonrası, 1 hafta ve 1 ay sonrasını içeren görsel:

Dil bağı ameliyatı sonrası 1. hafta ve 1. ay

Ofis şartlarında dil bağı kesilmesinden önce lokal anestezik enjeksiyonu yapılabilir ve kesi yeri klemp yardımı ile işaretlenebilir. Klemp ile mukozal alanın sıkılarak işaretlenmesi, dil bağı ameliyatı sonrası kanama riskini azaltmaktadır. Kesi sonrasında bebeklerde birkaç dakika gazlı bez bastırılarak kanama kontrolü yapılabilir. Bunun dışında özellikle kalın, submukozal dil bağlarında kesi yerinden kanama fazla olduğunda gümüş nitrat uygulaması yapılabilir. Erişkin hastalarda dil bağı kesilmesi sonrasında yara yeri dikey düzlemde kendiliğinden eriyebilen dikiş materyalleri ile dikilebilmektedir. Toplam işlem süresi genellikle 5-10 dk arasındadır. Hastane şartlarında işlem yapıldığında, dil bağına yapılan lokal anestezik enjeksiyonu sonrasında klemp yardımı ile kesi alanları işaretenebilir ve üçgen şeklinde dil bağından doku çıkarılması (lingual frenektomi) işlemi yapılabilir. İşlem sonrasında sonrasında yara yeri dikey düzlemde kendiliğinden eriyebilen dikiş materyalleri ile dikilebilmektedir. Toplam işlem süresi genellikle 10-15 dk arasındadır. Dil bağı ameliyatı teknikleri ile ilgili detayları www.dilbagiameliyati.com web sitesinde bulabilirsiniz.

Thermal Welding Cihazı İle Dil Bağı Dokusu Çıkarılması Animasyon Videosu
Thermal Welding Cihazı İle Dil Bağı Dokusu Çıkarılması Videosu

Dil Bağı Ameliyatı ve Anestezi Hakkında


Lokal anestezi altında ofis şartlarında işlem yapıldığında, lokal anestezik enjeksiyonu sonrasında dilde nadiren de olsa birkaç haftayı bulabilen uyuşukluk hissi ve birkaç gün süren asimetrik ve şiş görünüm ortaya çıkabilir.

Genel anestezi altında ya da sedasyon anestezisi altında işlem yapılacaksa, hastanede işlem yapılacağından anestezi uygulaması hakkında Anestezi Uzmanı tarafından bilgilendirilerek onam alınacağı konusunda bilgi verilecektir. Verilecek anestezi ilaçlarına bağlı allerjik reaksiyon, sistemik yan etkilerin olabilir. Dil bağı ameliyatının riskleri içerisinde anesteziye ait risklerden de bahsedilebilir.

Dil Bağı Ameliyatı İle İlgili Uyarılar Önlemler

Dil Bağı ve Dilde Yapısal Etkilenme

Dil bağı anne karnında ortaya çıkan ve bebekler daha doğmadan dilde yapısal değişikliklere neden olabilen, normalden kısa ya da kalın dil altındaki bir mukozal dokudur. Dilin alt bölümünde yapıştığı yere göre on yıllarda yapılan anatomik sınıflandırma kriterleri mevcuttur. Dil bağının dilde yapıştığı yere ve dil bağının elastik olup olmamasına göre değişen şekillerde dilde “kalp şekli, v şekli, tas şekli” gibi değişik görünümler ortaya çıkabilir. Dil uç kısmının künt ve kısa olması, dilin yanlara doğru geniş görünümüne neden olabilmektedir. Bunun dışında ağızda eçne yapısında değişikliklere de neden olabilmektedir. Tüm bu anatomik değişiklikler ortaya çıkmışşsa, dil bağının basit şekilde kesilmesi bu değişikliklerin ortadan kalkmasını sağlayamaz.

Bebeklerde kısa ve gergin dil bağı mevcutsa, meme emerken zorlanma, yetersiz vakum basıncı ve yutkunma fonksiyonlarında olumsuz etkilenme görülebilir. Erişkin hastalarda dil bağı artikülasyon bozukluklarına neden olabilir. Dil bağının kesilmesi motor koordine bir hareket olan bebeklerdeki meme emme ve beslenmenin normalleşmesinde her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle kalın ve submukozal dil bağı olan bebeklerde işlem sonrasından yeniden dil bağının iyileşerek yapışma olasılığı daha yüksektir.

Artikülasyon bozukluğu ve dil bağı olan erişkin hastaların işlemden sonra 3. haftadan itibaren dil ve konuşma terapisi derslerine başlaması uygun olabilir. Dil bağı ameliyatı yapılan bebeklerde en fazla ağrının hissedildiği dönem işlem sonrasındaki ilk haftadır. Bu dönemde ağızdan parasetamol içeren süspansiyonlar düşük dozda kullanılabilmektedir. İlk hafta meme reddi görülebilir ve bu dönemde sonda ile finger feeding, enjektör ya da çay kaşığı ile beslenme uygun olabilir. İkinci ve 3. haftalarda hissedilen acı azalırken; 6. haftadan sonra genellikle iyileşme tamamlanmaktadır. Kalın ve submukozal dil bağı (arka ya da posterior dil bağı) olan bebeklerde, işlem sonrasında ağrı olması ve meme reddi riski daha fazla olabilir. Bebeğinizin süt solunum yolu enfeksiyonu geçirmemesi için ameliyat öncesindeki birkaç hafta boyunca çocuğunuzun hasta çocuklarla temas etmemesi uygundur.

Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler


İşlem genel anestezi altında yapıldıysa işlemden 4 saat sonrasında, sedasyon anestezisi altında yapıldıysa işlemden 2 saat sonrasında ve lokal anestezi altında yapıldıysa işlemden birkaç dakika sonrasında ağızdan yemek yeme ve su içmeye başlanılabilir. Bebeklerde emzirmeye aynı sürelerde başlanılabilir.

Dil bağı ameliyatı sonrasında baharatı, tuzlu ve asitli yiyeceklerden kaçınılması gerekmektedir. Kanama riskini arttırabilen alık yağları, ginkgo biloba, kiraz, vişne, yaban mersini ve tüm alkollü içeren içeceklerden kaçınılması uygundur. Erişkin hastalarda dil bağı kesilmesi sonrasında önerilen dil bağı egzersizleri videosunu https://www.dilbagiameliyati.com/2018/03/dil-bagi-ameliyati-sonrasinda-eriskinlerde-yapilmasi-gereken-egzersizler.html linkinde bulabilirsiniz. Bu egzersizler dil ucundaki kas aktivitesinin normalleştirilmesi ve hastadaki dil fonksiyonlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. Bebek hastalarda dil bağı ameliyatı sonrasında tartışmalı da olsa dil bağı masajının 3-6 hafta süreyle yapılması yara yerinde yeniden yapışma ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Dil bağı masajı ofiste Dr.Murat Enöz tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacaktır ve masaj videosunu
https://www.dilbagiameliyati.com/2017/11/bebeklerde-dil-bagi-masaji-ve-dudak-bagi-masaji-icin-iki-video.html linkinde bulabilirsiniz. 

Genellikle dil bağı masajından önce yara yerine dondurulmuş anne sütü temas ettirilebilir ve masaj esnasında soğuk anne sütü ile temas ettirilmiş iki parmak yardımı ile dikey düzlemde dile gerim yaptırılabilir. Dil bağı masajı esnasında, masajı yapan hasta yakınının parmakları sıcak ve deterjanlı su ile yıkanmış olması ya da pudrasız eldiven kullanması idealdir. Dil bağı ameliyatı sonrasında yara yeri ilk hafta beyaz iyileşme tabakası ile kaplanabilir ve genellikle 2. ya da 3. hafta sonrasında normal ağız içi pembe mukoza ile yer değiştirir. Dikiş atılan hastalarda dil altındaki dikişler, (dikiş materyalinin özelliğine göre değişen sürelerde) ortalama 2-4 hafta sonra kendiliğinden ortadan eriyerek ortadan kalkmaktadır. 6 yaşından küçük hastalarda lokal anestezik içeren krem, jel ya da spreylerin kullanılması uygun değildir.
 • Ameliyattan sonra 5 – 7 saat süre ile;
 • Bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden her durumda sakınılmalıdır (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma)
 • Çocuğunuz yuvaya veya okula gitmemelidir. Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir.
 • Çok sıcak banyo yapılmamalıdır (ılık duş alınabilir)

Dil Bağı Ameliyatı Sonrası Acil Durumlar (Dil Bağı Ameliyatının Zararları)

Dil bağı ameliyatının riskleri anestezi tekniği ve kullanılan anestezi ilaçlarına, kesilme tekniğine göre değişebilir. Dil bağının türüne göre bu risklerin görülme olasılığı etkilenebilir. Dil bağı ameliyatının riskleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 • Genel anestezi ve sedasyon anestezisi verilecekse, ameliyat sonrasında uyanma sırasında, hem huzursuzluk hem de uyku hali olması mümkündür.
 • Genel anestezi verildiğinde ağız yoluyla entübasyon tüpü yerleştirileceğinden ameliyattan hemen sonra başlayan ve yaklaşık 1 hafta – 10 gün boyunca devam eden boğaz ağrısı ağrı ve yutma güçlüğü (ilaçlarla hafifletilir) görülebilir.
 • Kanama - ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir. Kanama kontrolü için yeni bir cerrahi girişim nadiren gerekebilir. Şiddetli kanamalar nadiren de olsa görülebilir.
 • Yara yeri enfekte olabilir ve yara yerinin iyileşmesi gecikebilir.
 • Lokal anestezi sonrası verilen lokal anestezik madde lokal yada sistemik toksisite yapabilir. Lokal anesteziklerin toksisiteleri genellikle sinir sistemi ve kalp damar sistemi üzerinde görülür. Bu toksisite verilen ajana ,miktara ve sistemik dolaşıma geçen miktara ve sistemik dolaşıma geçen vazokonstriktör miktarına göre değişir.
 • Ameliyat sonrası dilde dolgunluk, konuşma bozukluğu, tat alma bozukluğu, boğaz kuruluğu ve yutma güçlüğü görülebilir. Bu şikayetler sıklıkla geçici olmasına rağmen kalıcı nitelik de kazanabilir.
 • Genel anestezi altında işlem yapıldığında ameliyat sonrasında hava yolu obstruksiyonu solunum depresyonu, apne ve kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle herhangi bir sorun oluşturmadan kontrol edilebilir.
 • Hastalık tedavi edilemeyebilir, yeniden oluşabilir (dil bağına kesi işlemi yapılsa bile kısmi de olsa yeniden dil bağı yara yeri yapışarak fonksiyonel hale gelebilir)
 • Dil bağı kesildiğinde kesi alanı içerisinde Lingual sinirin dalları olabilir ve genellikle geçici olan dilde hareket sorunu ya da simetrik görünüm ortaya çıkabilir. Özellikle ısı hasarına neden olan koter, radyofrekans ve lazer cihazları kullanıldığında sinir hasarı riski artabilir. Genellikle çok nadiren kalıcı olarak sinirsel yaralanmalar görülebilmektedir.
 • Dil bağı ameliyatı esnasında oldukça nadir olarak tükürük bezi kanallarında yaralanma ortaya çıkabilir. Tükürük kanalında kesi olması durumunda nadir olarak türükrük fonksiyonlarında etkilenme ortaya çıkabilir.
Ameliyat sonrası dönem için lütfen aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuz veya hastaneyi arayın ve acil olarak durum hakkında bilgi verin:
 • Ameliyattan günler sonra ortaya çıkan geç kanamalar
 • Şiddetli ağrı veya yüksek ateş
 • Narkoza veya kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 - 48 saat içinde evde istirahat edilmelidir.
 • Erişkinler bu süre içinde araba kullanmamalı, tehlikeli makinelerde çalışmamalı ve önemli kararlar almamalıdır.


Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar