Ankiloglossi: ABD'de Tanı ve Tedavi Trendleri Güncellemesi

Amerika' da Dil Bağı Tanısı ve Tedavisi İle İlgili Trendler -  2012-2016

Dil Bağı Tanısı ve Tedavisi İle İlgili Trendler

Yaklaşık 5 gün önce Amerikan KBB & BBC Akademisi Dergisi "Otolaryngology–Head and Neck Surgery" de yayınlanan dil bağı tedavisi ve tanısı ile ilgili sık yapılan uygulamalara ait güncellemelerin yayınlandığı "Ankyloglossia: Update on Trends in Diagnosis and Management in the United States, 2012-2016" isimli makalede, dil bağı tanı ve tedavi sıklındaki artış vurgulanmış. 

Aşağıda bu makalenein özeti mevcut:

"Ankiloglossia: ABD'de Tanı ve Yönetim Trendleri Güncellemesi, 2012-2016

Ankiloglossi veya “dil bağı”, kısıtlayıcı bir lingual frenulumun neden olduğu sınırlı dil hareketliliğini ifade eder. Önceki çalışmalar 2012'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ankiloglossi'nın tanı ve tedavisinde hızlı artışlar olduğunu göstermiştir. Ulusal Yatan Hasta Örneği (NIS), Sağlık Bakım Maliyeti ve Kullanım Projesi (HCUP), Sağlık Araştırmaları Ajansı'ndan (HCUP) verilerin güncellenmiş bir geriye dönük incelemesi gerçekleştirildi ve Kalite (AHRQ) ankiloglosi tanısındaki eğilimleri ve hastane ortamında lingual frenotomi kullanımını değerlendirmek için. 2012-2016 yılları arasında yatılı ortamda bildirilen ankiloglosi tanısında% 110.4 artış vardı ve lingual frenotomi prosedürlerinde benzer artışlar oldu. Daha önce görüldüğü gibi, cinsiyet, sigorta tipi, medyan gelir Posta kodu ve coğrafi bölge ankiloglossi tanısı ile ilişkili idi. 2012 öncesi gözlemlenen eğilimler artmaya devam ederken, tanı ölçütleri ve hangi bebeklerin frenotomiye girmesi gerektiği ile ilgili cevaplanmamış sorular devam etmektedir".

Bu makalede, giderek dil bağı ile ilişkili belirtilerin daha net anlaşılmaya başlandığı, bebeklern dil bağı ameliyatı için hangi endikasyonla kesilmesi gerektiği ile ilgili halen doktorlar arasındaki farklılıkların devam ettiği vurgulanmış. Yaklaşık 10 yıl önce ilk defa arka dil bağı ifadesini yazdığım günden beri şuan birçok sağlık kuruluğu ve web sitesinin bilgilendirme sayfasında bu ifade yer alıyor. Dil bağlarının ne kadar kısıtlanma yaptığı ve hangi düzeyde bebeklerin dil hareketini engellediği konusunda yeni geliştirilen skalalar mevcut. Genel olarak dil şekline bakılarak dildeki kısıtlanma miktarının kabaca anlaşılabileceği şeklinde yayınlar gelmeye başladı. Bu konu ile ilgili olarak "TABBY" Resimli Dil Bağı Değerlendirme Aracı ve daha fazla bilgiyi bulabileceğiniz link >> www.dilbagiameliyati.com/2020/05/dil-bagi-ameliyati.html

Diğer ifadeler üzerinde fikir birliği olmaması, büyük olasılıkla ankiloglosinin tanı, tedavi ve tedavisine ilişkin bilgi eksikliklerini ve kanıt eksikliğini yansıtmaktadır. Tıp uygulayıcıları uzun zamandır kısıtlayıcı bir lingual frenulumun emzirme, konuşma veya dudakları yalamak veya dişleri temiz tutmak gibi mekanik / sosyal becerileri yerine getirme yeteneğine müdahale ederek çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişe duymaktadır. 1679'da, bir bebeğin frenulumunun makasla kesildiğini gösteren gravürlerle cerrahi bir ders kitabı yayınlandı. 18. yüzyıldaki ebelerin, emzirmeyi kolaylaştırmak için doğumdan sonra frenulumun parçalanabilmesi için tırnağı uzun tuttuğu bildirildi. Ülkemizde de, tuzla, şeker parçası ile ya da bir tel yardımı ile dil bağını tıp dışı çalışan insanlar tarafından da kesildiğini duymuştum.

Dil bağı için sevk edilen bir bebeğin değerlendirilmesi, sadece dil altının bir üstünkörü değerlendirmesi ile sınırlı olmamalıdır!

Emzirme zorlukları olan bebekler için, yenidoğanda en sık görülen ankiloglossia semptomları arasında emzirme esnasında meme ağrısı, meme başı derisinde tahriş ve sığ / zayıf mandallama olmasıdır. Bu konu ile ilgili yaklaşık 1 ay kadar önce yayınlanmış olan güzel bir bilimsel çalışmadan aşağıdaki biglieri aktarmak isterim (çalışma ve kaynak linki : Clinical Consensus Statement: Ankyloglossia in Children - https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0194599820915457):

"Ankiloglossi için sevk edilen bir bebeğin değerlendirilmesi, sadece lingual frenulumun bir üstünkörü değerlendirmesi ile sınırlı olmamalıdır. Önceki emzirme deneyimini (deneyimli anneler genellikle mandalın dile bağlı bebekle farklı hissettiğini belirtecek), formül takviyesi veya pompalama kullanılıp kullanılmadığını emzirme seanslarının sıklığı ve uzunluğu dahil olmak üzere laktasyon geçmişini elde etmek önemlidir. laktasyon desteğinin kullanılıp kullanılmadığı. Dikkate alınması gereken maternal faktörler arasında emzirmenin ilk birkaç haftasında sık görülen rahatsızlık, maternal meme başı anatomisi, memede zayıf konumlandırma / destek, anne sütü temini ve meme enfeksiyonu sayılabilir. Dikkate alınması gereken bebek faktörleri arasında prematürite, anormal palatal, mandibular veya maksiller gelişim, nörolojik bozukluklar, kardiyovasküler bozukluklar ve beslenmede güçlük yaratan üst hava yolu tıkanıklığı sayılabilir. Fizik muayenede dil, çene kemiği, maksilla ve damak yakından incelemesi ve ayrıca hava yolu tıkanıklığı belirtileri değerlendirmesi yapılmalıdır. Sağlayıcılar da frenulum'u palpe etmelidir. Kulak burun boğaz uzmanları baş ve boyun anatomisi ve işlevi konusunda uzmanlığa sahipken, kulak burun boğaz uzmanlarının çoğunluğu emzirme yöntemleri ve sorunları hakkında bilgi sahibidir. Emzirmede zorluk yaşayan anne-bebek çiftlerinin % 70 ile % 90' ının göğüste yetersiz konumlandırıldığı tespit edildiğinde, başarılı emzirme için mükemmel emzirme hizmetleri gereklidir. Emzirme danışmanları her zaman ankiloglossiyi teşhis edemeyebilir, ancak normal müdahalelerden emzirme başarısı almayan ve ankiloglossi veya başka bir tıbbi durumdan etkilenebilecek bebekleri tanımlayabilmeli ve ebeveynleri uygun bir sağlayıcıya yönlendirebilmelidir. Tüm sağlık hizmeti sağlayıcılar, anne-bebek ikilisinin bireysel ihtiyaçlarını ve tercihlerini değerlendirmekte ve ortak bir plan geliştirilecek şekilde müdahaleleri uyarlamalıdır. Lingual frenotomiden sonra laktasyon danışmanı, işlem sonrası iyi bir şekilde bebeğin memeye ağzıyla mandallama yapabilmesini için ilgilenebilir.

Anatomik Sınıflandırmadan Çok; Fonksiyonel Kısıtlılık Miktarı Önemli!

Tanım anlaşmazlığı ve onaylanmış derecelendirme araçlarının olmaması nedeniyle, sadece anatomik bir dil bağı sınıflama sistei olan  Coryllos sınıflandırması gibi bazı derecelendirme sistemleri, frenulum tipine odaklanır, ancak ankiloglosi için işlevsellik veya kriterleri ele almaz. Lingual Frenulum Fonksiyonu için Hazelbacker Değerlendirme Aracı veya Bristol Dil Değerlendirme Aracı gibi diğer sistemler, işlevsellik ve ankiloglossia puanlaması eklemeye çalışır. Dil hareketliliği kısıtlamasının gösterilmesinin ve bu kısıtlamayı dilsel frenulum için izole etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, sınırlı dil hareketliliği olmayan ve / veya kısıtlayıcı bir lingual frenulum olmaksızın ankiloglossi tanısı yeniden düşünülmelidir.

Bebeklerde Dil Bağı Hangi Durumda Kesilmelidir?

Bir bebeğe ankiloglossi teşhisi konmuşsa ve emzirme sorunları varsa - özellikle de mandalla ilişkili, konservatif yönetimle iyileşmeyen (örn. ağzı konumlandırma, meme başı sorunları) anne ağrısı - en kısa zamanda dil bağı için bir frenotomi işlemi yapılmalıdır. Annenin emzirmeyi bırakma olasılığını azaltılmalıdır. Bir anne emzirmeyi bıraktığında, süt tedarikini pompalama ile sürdürmüş olsa bile nadiren yeniden başlar. Bu bilimsel çalışmada, bebek frenotomisinin en yararlı olacağı belirli bir hasta yaşı üzerinde anlaşamamıştır, ancak genellikle 1 aydan küçük bebekler de dahil olmak üzere erken frenotomi için savunulmuş yayınlanmış çalışmalarla anlaşmıştır. Yani bebeğin yaşı küçüldükçe memeye dönme olasılığı daha yüksek oluyor.

Dil Bağı Ameliyatı - Terim Karmaşası

Dil bağı ameliyatlarında kullanılan farklı tekniklerin hastalar için maliyet sonuçları olabileceğinden önemlidir. Ayrıca, “frenotomi”, “frenuloplasti” ve “frenektomi” gibi terimler sıklıkla birbirlerinin yerine uygunsuz bir şekilde kullanılmıştır. Frenotomi veya frenulotomi, bebeklerde yapılan olağan prosedürdür: lingual frenulumun basit bir kesi. "Frenuloplasti" terimi, lingual frenulumun dokunun yeniden düzenlenmesi ile bir kesi anlamına gelir (örn. Yatay-dikey, z-plasti). “Frenektomi”, lingual frenulumun çıkarılmasını tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu terim, dokunun maksilla orta hattından çıkarıldığı üst frenulum için de kullanılmıştır". 
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar