Dil Bağı Kesilme Sıklığı Tüm Dünyada Artıyor!

Dil Bağı Kesilme Sıklığı Tüm Dünyada Artıyor! - Dünyada Dil Bağına Bakış Açısı - 2018 Yılında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerden Alıntılar - Dil Bağı - Ankiloglossi - Dil Bağı Tedavisi - Tongue Tie
Dil Bağı Kesilme Sıklığı Tüm Dünyada Artıyor! - Dünyada Dil Bağına Bakış Açısı - 2018 Yılında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerden Alıntılar - Dil Bağı - Ankiloglossi - Dil Bağı Tedavisi - Tongue Tie

Dil bağı (ya da ankiloglossi) için evrensel olarak kabul edilen bir tanım yoktur, ancak dilin hareket aralığını sınırlandıran, beslenme ya da konuşmaya müdahale eden, dilin frenulumunun doğuştan anormalliği olarak tanımlanabilir. Aralarında çok az fikir birliği vardır. Sağlık çalışanlarının dilleri nasıl yönetmeleri gerektiği, frenotominin yararları için güvenilir kanıtlar son yıllarda giderek artmaktadır. Makas ve lazer cerrahisi de dahil olmak üzere cerrahi olarak (frenotomi veya frenektomi) klinik olarak önemli dil bağlarını tedavi etmek için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Kanada ve ABD'de dil bağı tanılarının sayısında ve lingual frenotomi oranlarında artışlar bildirilmiştir. 2018 yılında yayınlanmış olan birkaç yayından size alıntılar paylaşmak istedim.

Sonuçlarımız, Avustralya'nın çoğunda çılgınlık oranlarının son on yılda önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Kanada'da Britanya Kolombiyası için benzer artışlar rapor edilmiştir (2004–2013 yılları arasında % 89 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (1997–2012 yılları arasında 866% artış). Aynı şekilde Avustralya' da da tüm dil bağı kesilmesi kayıtlarına ulaşılamamış olsa da; dil bağı ameliyatı sıklığı ve dil bağı tanısı konulan hasta sayısında ciddi artışlar mevcuttur" (kaynak: Frenotomy for tongue-tie in Australian children, 2006–2016: an increasing problem).

"Kapoor ve meslektaşları 2006 ve 2016 yılları arasında Avustralya'daki frenotomi oranlarının % 420 oranında arttığını bildirmiştir (kaynak: Tongue-tie and frenotomy: what evidence do we have and what do we need?)".

Emzirme çiftlerindeki klinik olarak anlamlı dil bağı, 20. yüzyılın ikinci yarısında göz ardı edilmiştir. Dil bağı(ve daha üst dudak bağı ve arka dil bağı gibi daha yeni tanıları), kadınların son on yıl içinde emzirmeye olan bağlılığının ve emzirme destek uzmanlarının sayısındaki artıştan sonra artan ilgi görmüştür. Ülkemizde de uluslararası emzirme danışmanlarının sayısında artış olması ve dudak bağı / dil bağını emzirmeye etkisinin giderek daha yaygın olarak öğrenilmesi, dil bağı ameliyatı ve dudak bağı ameliyatlarına olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerindeki doktor, hemşire, yardımcı sağlık personellerinin dil bağı tedavisi konusundaki hassasiyetleri Asya bölgesindekilerine göre daha yüksektir (kaynak: What does the world think of ankyloglossia?).

Kanıtlar, frenotominin (dil bağı ameliyatının) emzirme sonuçlarını iyileştirebildiğini, ancak emzirmenin anne ve bebek arasında karmaşık bir etkileşim olduğunu gösterdiğinden, ankyloglossia'yı serbest bırakmak tüm emzirme problemlerini evrensel olarak ortadan kaldırmaz. Emzirme sorunu olan bebeklerde dil bağı tanısı konulduğunda, dil bağı sınıflamasına ve serbest dil alanına göre erken dönemde dil bağı tedavisinin yapılması uygundur (kaynak: Does frenotomy improve breastfeeding problems in neonates with ankyloglossia?).

Yenidoğanlardaki ankiloglossi ve emzirilmiş emzirmeler arasındaki ilişki için güçlü kanıtlar olmamasına rağmen, Neonatal Dil Tarama Testi (NTST - Neonatal Tongue Screening Test) kullanılarak ankyloglossia'nın taranması Brezilya'da maternallerde yasa tarafından zorunlu kılınmıştır.  "Yenidoğan Dil Tarama Testi”, yenidoğanda lingual frenulum değişikliklerini teşhis etmede doğruluğu sağlayan bir değerlendirme aracıdır (kaynak:Is the Neonatal Tongue Screening Test a valid and reliable tool for detecting ankyloglossia in newborns?).Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar