Kayıtlar

Çocuklarda Tedavi Edilmeyen Kısa Dil Bağı, İlerleyen Yaşlarda Uyku Apnesi Sendromuna Yatkınlığa Neden Olabiliyor!

Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Erişkinlerde Yapılması Gereken Dil Egzersizleri Videosu

"Quick Tongue Tie Assessment Tool (Hızlı Dil Bağı Değerlendirme Aracı)" Nedir?

Dil Bağı Değerlendirilmesinde Bristol Dil Değerlendirme Aracı (Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT))

Lingual Frenulum Fonksiyonu İçin Hazelbaker Değerlendirmesi (Hazelbaker Assessment for Lingual Frenulum Function - HATLFF)

Thermal Welding İle Kansız ve Bıçaksız Lingual Frenektomi (Dil Bağı Çıkarılması) Operasyonu