Dil Bağı Değerlendirilmesinde Bristol Dil Değerlendirme Aracı (Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT))Dil bağı olan bebeklerde dil görünümü ve fonksiyonunun tutarlı bir değerlendirmesini sağlamak için basit değerlendirme ölçekleri geliştirilmeye başlanmıştır bunlar arasında yakın zamanda tanuımlanmış olan Bristol Dil Değerlendirme Aracı (Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT)), ile bir dil bağı şiddetinin nesnel, açık ve basit bir ölçüsü sağlanır ve bebeklerin frenotomi için seçiminin sağlanması ve prosedürün etkisininin izlenmesinde faydalıdır.

Bebeklerde dil bağı (ankyloglossia) varlığının emzirme zorluklarına yol açabileceğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Dilde bağı olan bebeklerin % 25-44' ünde beslenme zorlukları bildirilmiştir. Sürekli beslenme yetersizliği, zayıf bağlanma, zayıf kilo alma yetersizliği olan bebekler ve annede meme ucu hasarı gibi zorluklar görülebilmektedir.

Dünya çapındaki çalışmalarda dil-bağı sıklığı % 3 -16 arasında değişmektedir. Bu varyasyon, kısmen, dilin bağlı olarak görünüşte bir frenulumun normal olduğu konusunda bir anlaşmaya varılamayabilir. Dil-bağının ortak bir tanımı, dilin alt kesici ya da alt diş etlerinin ötesinde çıkarılmaması ve gergin bir frenulum olması şeklindedir (http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Parents/Problems/Tongue-Tie). Amerikan Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE | The National Institute for Health and Care Excellence), bebeğin dil kullanımı yetersizliğinden kaynaklanan etkili emzirme zorlukları ile memeyi vakumlama zorluklarını hafif ile şiddetli arasında değişen bir dereceye kadar tanımlamaktadır. Hazelbaker, dilin fonksiyonunun değerlendirilmesini içerecek şekilde tanım ihtiyacını vurgular ve kendi detaylı emzirme değerlendirmelerinde kullandığı Lingual Frenulum Fonksiyonu Değerlendirme Aracı' nı (ATLFF) geliştirmiştir (Lingual Frenulum Fonksiyonu İçin Hazelbaker Değerlendirmesi (Hazelbaker Assessment for Lingual Frenulum Function - HATLFF)).

Dil-bağın objektif bir ölçütü olan ATLFF, beş görünüm ve yedi işlev kriteri içerir. Hem tam hem de kısaltılmış biçimde kullanıldığı son Bristol Tongue-tie Trial da dahil olmak üzere çeşitli araştırma çalışmalarında bir değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Hazelbaker, tam ölçünün ayrıntılı bir beslenme değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanılması gerektiğini, sadece bir dilin bağının ciddiyetini onun görünüşüyle belirlemek için değil; dil bağı operasyonunun yapılıp yapılmamasına karar verilirken dil işlevinin değerlendirilmesinin öneminin olması gerektiği vurgulanmıştır. Ngerncham ve diğerleri ATLFF aracının çok kapsamlı olması, ancak kullanımı zor olması ve yoğun bir hastane ortamında bir tarama aracı olarak uygun olamayacağını vurgulamışlardır. Benzer şekilde, Madlon-Kay ve arkadaşları, aracı kullanarak birçok bebeği sınıflandırmayı zor bulduklarını bildirmişlerdir.

Yakın zamanda yayınlanan sistematik derlemede, frenotominin (dil bağı kesilmesinin) emzirme üzerindeki etkilerini ve çalışmalarda kullanılan objektif skorlama sistemlerini bildiren çalışmaları tanımlamıştır. Webb ve arkadaşları dil bağı kesilmesinin çoğu yeni doğan ve anneleri için emzirmenin birçok yönünü geliştirdiği sonucuna varmıştır. Ankyloglossia (dil bağı)ve emzirme sonuçlarının şiddeti için onaylanmış ölçümler geliştirilmeli ve düzeltici işlemin doğru zamanlaması açısından dil bağının tanımını ve önemini açıklamaya yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bristol Dil Değerlendirme Aracı (Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT)), dil bağı olan bebekler için dil görünümü ve fonksiyonunun tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için tanımlanmış bir değerlendirme aracıdır.

Bristol Dil Değerlendirme Aracı İçeriğinde Yer Alan Maddeler:
  • Dil ucunun görünüşü
  • Alt diş etine dil bağının yapışma özellikleri
  • Dilin yukarıya doğru kaldırılabilme özellikleri
  • Dil çıkıntısı (dilin ağız dışına çıkarılabilme miktarı ölçülüyor)
Dört madde için puanlar toplanır ve 0 ile 8 arasında değişebilir. 0–3 puanları dil işlevinin daha ciddi azalmasını gösterir.

Bristol Dil Değerlendirme Aracı, Hazelbaker Lingual Frenulum Fonksiyonu Değerlendirme Aracı (ATLFF)' den daha kısa sürede ve daha pratik bir şekilde kullanılabildiği vurgulanıyor.

Son yayınlar ve önceki yayınlar emzirme zorlukları yaşayan bebeklerde frenotomiye olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Woolridge, bebeğin emzirmesi üzerine yaptığı ultrason çalışmalarına ve Geddes ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalara dayanarak, emzirmenin ve memeden sütten etkin bir şekilde çıkarılmasının rolünde serbestçe esnek ve uzatılabilir bir dilin önemi vurgulanmıştır. Segal ve arkadaşları ve Edmunds ve arkadaşları tarafından yapılan yorumlar, hem anneler hem de bebekler için frenotominin önemli yararları olduğu ve yararlı olduğu kanıtlanmamış bir tedavi sunmanın etik dışı olduğu sonucuna varmışlardır.

Bowley ve Arul tarafından yapılan yorumlar, bebeklerin yaklaşık % 80' inin düşük zarar riski ile birlikte dil bağı kesilmesine olumlu tepki vereceği sonucuna varmaktadır. Seçilen bebekler için dil-bağının değerlendirilmesi ve ameliyat edilmesi işlemi özel emzirmenin başlatılmasını ve sürdürülmesini destekleyen genel bakımın bir parçası olmalıdır. Lawson, doğru bebeklerin doğru zamanda tedavi edildiğinden emin olmak için daha fazla araştırmaya olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, emzirme ile ilgili sorun yaşayan dil bağı bulunan bebeklere değerlendirme ve laktasyon desteği için başvurulmalıdır. BTAT dil bağı ciddiyetinin nesnel, açık ve basit bir göstergesidir. Prosedürün optimum zamanlamasını ve operasyondan en çok yarar sağlayacak olan şiddet derecesini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak linkler >>


Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar