Çocuklarda Tedavi Edilmeyen Kısa Dil Bağı, İlerleyen Yaşlarda Uyku Apnesi Sendromuna Yatkınlığa Neden Olabiliyor!

Kısa dil bağı uyku apnesine nasıl neden olur? - Kısa dil bağına bağlı hava yolunda daralma - Lingual frenulum dil pozisyonunu nasıl etkiler - Dil bağına bağlı olarak dil kökü pozisyonu nasıl etkilenir? - Tedavi edilmemiş kısa dil bağı tıkayıcı uyku apnesi sendromunun ortaya çıkmasını nasıl kolaylaştırır?
Kısa dil bağı uyku apnesine nasıl neden olur? - Kısa dil bağına bağlı hava yolunda daralma - Lingual frenulum dil pozisyonunu nasıl etkiler - Dil bağına bağlı olarak dil kökü pozisyonu nasıl etkilenir? - Tedavi edilmemiş kısa dil bağı tıkayıcı uyku apnesi sendromunun ortaya çıkmasını nasıl kolaylaştırır?

1972 yılında üst hava yollarındaki daralmaya bağlı olarak uykuda tıkanıklık (solunum durması) ve ilişkili birçok belirtiden oluşan Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu' nu tanımlayan Dr.Christian Guilleminault tarafından yazılan "A frequent phenotype for paediatric sleep apnoea: short lingual frenulum" isimli makalesinde vurguladığı "doğum sonrası fark edilen ve tedavi edilmeyen kısa lingual frenulumu (kısa dil bağı) olan hastalarda daha ileri yaşta OUAS (obstrüktif uyku apnesi sendromu) ile ilişkili olduğu" bilgisini aktarmak amacıyla bu link hazırlanmıştır.

Kısa bir lingual frenulum emme, yutma ve konuşma zorlukları ile ilişkilendirilmiştir. Kısa bir lingual frenulum ile tetiklenen oral disfonksiyon, üst hava yolu desteğinin boyutunu azaltan oral-yüz dismorfozuna yol açabilir. Bu gibi ilerleyici değişim, uyku sırasında üst hava yolu kollapsı riskini arttırır (yani dil bağı dilin geride yerleşmesine ve yanlara doğru büyümesine neden olarak, uyku esnasında gevşeme döneminde dilin geriye giderek hava yolunu kapatması riskini, dolayısıyla uyku apnesi riskini arttırabilir).

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst hava yolunun anormal çökmesi ile ilişkilidir. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde bu faringeal kas tonusu ve refleks cevaplarında temel değişikliklere bağlı olarak neden olan uyku esnasında anormal çökebilirlik (ya da kollaps - kapanma) uyku apnesine neden olmaktadır.

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) neden olur?

Üst hava yolunun retropalatal (yumuşak damak arkasındaki alan) ve retroglossal alanı (dil kökünün arkasındaki alanı) etkileyen üç dış faktör sıkı bir şekilde tespit edilmiştir: üst hava yolu yağı birikimleri; kronik inflamasyonun bir faktör olduğu üst hava yolu dokularının yağa bağlı olmayan hipertrofisi; ve muhtemelen genetik ve çevresel faktörlerle ilişkili üst hava yolunu etkileyen kraniyofasiyal özellikler. Doğumda mevcut olan genetik mutasyonlar yaşamın ilerleyen zamanlarına kadar üst hava yolunu etkilemeyebilir. Çevresel faktörler değişken bir etkiye sahiptir: Üst hava yolu çökebilirliği üzerindeki etkilerinin hızı yavaş olabilir ve bu faktörler klinik olarak gözlemlenmiş uykuda solunum bozukluğunun (SDB) başlangıcından önce uzun bir süre için mevcut olabilir. Çevresel faktörler, genetik özellik ifadesini etkileyen, bireyin genetik yapısıyla etkileşime girer.

Lingual Frenulum (Dil Bağı - Ankyloglossia  -Ankiloglossi)

Lingual frenulum, embriyogenez sırasında dilin ve ağız tabanı arasında yapışma sonucu, çoğunlukla kıvamında lifli olan bir embriyolojik elemandır. Genler tarafından kontrol edilen apoptoz, embriyojenez sırasında dilin ilkel farinksten ayrılmasını sağlar. Dilin altı ile ağız taanı v dişetleri arasında dikine uzanan, kas lifleri, tendon ve mukozadan oluşan yapıdır. Ankyloglossia, genel popülasyonun% 4-5'inde bildirilen bir konjenital anomalidir. Otozomal X'e bağlı dominant bir özellik olarak kalıtılabilir (erkeklerde daha sık görülür). Beckwith – Wiedemann, orofasiyal dijital sendrom, yarık damak ve Optiz sendromu gibi genetik olarak ilişkili sendromlarda kısa süreli bir frenulum bildirilmiştir, ancak bu sendromlarla ilişkili tüm mutasyonlar bilinmemektedir. Genetik çalışmalar, TBX22 geni (bir T-box transkripsiyon faktörü) üzerinde bir mutasyona ve ankyloglossia ile farelere ankyloglossia ve yarık damak tadına sahip olan bireyler üzerinde, yetim G-protein bağlı reseptör olan LGR5'in katılımına bakıldığında gerçekleştirilmiştir. Böylesi mutasyona sahip dişiler, tek başına kısa lingual frenula ile ortaya çıkabilir

Dil Bağı Nasıl Ölçülür?

Dr.Kotlow, dilin ucu ile dil bağının başlama yeri arasında geçen mesafenin ölçülmesini önermişve bu mesafeyi “serbest dil (free tongue)” olarak tanımlanmıştır ve normal olarak bu mesafenin > 16 mm olarak kabul etmiştir. Ruffoli ve diğ. Frenulumun kendisinin uzunluğunu ölçmeyi tercihe ederek ve ≥6 yaş arası çocuklarda normal bir frenulum uzunluğunu > 20 mm olacak şekilde 16–19 mm'lik hafif bir problem olarak düşünülüyor. Piyasada bulunan Quick Tongue Tie Assessment Kit kullanarak Didl bağının kendisi ve serbest dil mesafesi ölçülebiliyor.


Kısa Dil Bağı ve Uyku Apnesi

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde OUAS gelişmesine yol açan oral-yüz yapılarının normal büyümesini etkileyen çeşitli faktörleri zaten bildirdik. Şimdiye kadar dil bağı ile uyku apnesi sendromu arasındaki ilişki net olarak ortaya konulamamıştı.

Normalde doğumda, dil damağa yüksek olarak yerleştirilir ve emme, yutma ve çiğneme ile ilgili sürekli aktivitesi, 13-15 yaşlarına kadar aktif olan ve normal oral yolla başlayan intermaksiller sinkondrozisin uyarılmasını indükler. Normal nazal solunum bu dil pozisyonu ile ilişkilidir.

Kısa bir dil frenulum hayatın erken dönemlerinde emme ve yutma güçlükleri ile ilişkilidir ve yenidoğanda frenulumun “kesilmesinde” en önemli neden beslenme ve bunula ilişkili sorunlardır. Daha büyük çocuklarda konuşma güçlüğü tedavi edilmeyen kısa bir frenulum ile ilişkilidir, aynı zamanda dilin pozisyonunun modifikasyonu ile ağız solunumu ve ön - arka çene kapanma sorunları, maksillada anormal büyüme, mandibulada orantısız bir büyüme ile sonuçlanan sekonder ortodontik etkilere neden olduğu gösterilmiştir. .

Tüm bu anatomik değişiklikler üst hava yolunun boyutunu etkiler ve uyku sırasında çökme riskini artırır.

Hem OSAS Hem de Kısa Lingual Frenulumu Olan Çok Sayıda Çocuk Mevcut ...

Dr.Guilleminault' un vurguladığı ve çalışmalarında saptadıkları en önemli bulgulardan bir tanesi hem OSAS hem de kısa bir lingual frenulum olan çok sayıda çocukğun saptanmasıydı. Burada kısa dil bağının neden olduğu dilin geriye pozisyonlanması, ağız içi kasların da buna zamanla uyum sağlaması, dilin yanlara doğru büyümesi, üst çene ve alt çene kemik büyümesinin etkilenmesi gibi faktörlere bağlı olarak, dil bağı uyku apnesi sendormuna yatkınlık sağlar ve tedavi edielmemeiş kısa dil bağı olan bireylerde ilerleyen dönemlerde uyku apnesi sendromu daha kolay ortay çıkar.

Kaynak linkler:
  1. Pediatric sleep-disordered-breathing: new evidence on its development
  2. Pediatric obstructive sleep apnea and the critical role of orofacial growth: evidences
  3. Mouth breathing, nasal “disuse”, and pediatric sleep-disordered breathing
  4. Ankyloglossia: incidence and associated feeding difficulties
  5. Newborn tongue tie: prevalence and effect on breast-feeding
  6. Randomized, controlled trial of division of tongue-tie in infants with feeding problems
  7. A study of pathology associated with short lingual frenumDr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar