4 Aylıktan Daha Büyük Bebeklerde Ofis Şartlarında İşlem Yapılması Uygun Olmayabilir!

Bebeklerde Dil Bağı (Ankiloglossi) Ameliyatı Yaşı

bebeklerde dil bağı ameliyatı yaşı, dil bağı ne zaman kesilmelidir?, dil bağı operasyonu için en küçük yaş

How to Treat a Tongue-tie: An Evidence-based Algorithm of Care (Dil Bağı Nasıl Tedavi Edilir: Kanıta Dayalı Bir Bakım Algoritması) isimli kapsamlı bir derleme birkaç ay önce yayınlandı ve bu bilimsel veri derlemesinde, dil bağı tedavisi ile ilgili gerçekten güzel öneriler mevcut. 

Bu derleme içerisinde özellikle vurgulamak istediğim, bebeklerin dil bağı ve dudak bağı ameliyatlarını yaparken 6 aylıktan daha büyük bebeklerde hatta göz temasının ve algılamasının iyi olduğunu düşündüğüm bebeklerde 5 ay ve daha büyük olanlarda, işlemin hastane şartlarında yapılmasının ve genellikle sedasyon anestezisi altında yapılmasının uygun olduğunu yazmıştım. Tabiki düntya genelinde bununla ilgili bir tedavi protokolü mevcut değil, hatta Amerika' da bazı hekimler, 1 yaşına kadar ofiste bebekleri örtü ile kundakladıktan sonra operasyonlarını yapmayı tercih edebiliyor. Bu yayınlanan derlemede, 4 aylıktan büyük bebeklerin daha güçlü ve bilinçli hale geldiğini ve operasyonun genel anestezi altında yapılması gerektiği vurgulanmış. Yani 4 aya kadar bebeklerin ofis şartlarında işlem yapılabileceğini vurgulamış. Genel anestezi yerine sadece, gazla sedasyon altında işlem yapılmasının, daha zahmetli olsa da; bebeğin gereksiz genel anestezi risklerinden korunması açısından daha güvenilir olduğunu düşünüyorum.

Bu bilimsel makalede vurgulanan diğer bilgiler:
  • Bebeklerde dil bağı için işlem yapılmasında "yaş" ne olmalıdır? Farklı zaman noktalarında farklı ölçümleri değerlendiren mevcut çalışmalarla birlikte, dil bağı olan bebeklerde müdahalenin zamanlamasına rehberlik edecek tutarlı ampirik kanıt eksikliği vardır. Emzirmeyi kolaylaştırmak için, bebeklik döneminde frenum salınımı mutlaka mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Bir çalışma, 4 aylıktan büyük bebeklerin daha güçlü ve bilinçli hale geldiğini ve bölünmenin genel anestezi altında yapılması gerektiğini ileri sürdü. Bu, daha fazla çalışma gerektiren bir alandır, ancak işlemi takiben emzirmede bir iyileşme olduğu açıktır; bu nedenle, etkilenen bebeklerde ankiloglossi mümkün olduğunca erken ele alınmalıdır.
  • Prosedürün türü ve zamanlaması hakkındaki bu kanıtı sentezleyerek, semptomatik ankiloglossiyi  ele almak için 2 ideal zaman olduğunu tanımlayan bir tedavi algoritması önerilebilir. Birincisi, klinik ortamda lokal anestezi ile ince bir doku bandının frenotomisinin yapılabileceği ve çoğu durumda daha iyi emzirmeyi kolaylaştırdığı zaman bebeklik dönemindedir. İkincisi, genel anestezi altında daha kapsamlı frenüloplastinin daha güvenli yapılabildiği çocukluk dönemidir. Kanıtlar, bu seçeneklerden herhangi birinin muhtemelen bebeklik döneminde genel anestezi altındaki bir prosedüre veya çocuklukta genel anestezi olmadan basit bir frenotomiye göre daha üstün olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu algoritmanın, bir doktor ve bir hastanın ailesi arasındaki bir konuşmada, tedavinin klinik duruma uygun hale getirilmesinde yalnızca bir faktör olmasını savunuyoruz.
  • Ankiloglossi veya dil bağı, kısa bir lingual frenulum ile karakterize konjenital bir anomalidir. Son zamanlarda, tamamen anatomik tanılardan ziyade frenulumun neden olduğu semptomlara ve dilin fonksiyonel durumuna daha fazla odaklanılmıştır. Lingual frenulum, dilin ucundan veya yakınından dilin alt yüzeyinin arka tarafına kadar herhangi bir yere bağlanabilir, ancak kısa ve / veya kalınlaşmışsa normal dil hareketliliğini ve dolayısıyla çıkıntıyı engelleyebilir. Etkilenen çocuk için, emzirme sırasında bu durum, emzirme sırasında yetersiz kavrama, beslenmede sinirlilik, etkisiz beslemeler arasında kısa aralıklar, zayıf kilo alma veya emzirememe gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Semptomatik ankyloglossia, bebeklik döneminin ilerleyen dönemlerinde konuşmada zorluk olarak da ortaya çıkabilir ve maksillofasiyal malformasyon. Son yıllarda, emzirmenin önemi Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi,  gibi kuruluşlar tarafından vurgulanmıştır. ankyloglossia'da gündem. Ankiloglossinin frenotomi (frenumun insizyonel salınımı), frenektomi / frenulektomi (frenum dokusunun eksizyonu; 2 terim aynı prosedürü açıklar) veya frenuloplasti (lingual sulkusu uzatmak için frenum dokusunun serbest bırakılması ve yeniden konumlandırılması) ile tedavisi, emzirme, konuşma artikülasyonu ve dentofasiyal gelişim. Ancak bu prosedürlerin faydaları, bebeklerde herhangi bir ameliyat ve anestezik kullanımıyla ilişkili maliyetler ve riskler ile tartılmalıdır.
  • Çocukların halihazırda gördükleri tedavi genellikle sağlayıcının kişisel deneyimine dayanmaktadır ve yönetime rehberlik edecek kanıt eksikliği vardır. Hemşirelik, tıp, dişçilik ve müttefik sağlık geçmişlerinden sağlayıcıların yakın zamanda yaptığı bir araştırma, ankyloglossia ve emzirme zorluğu arasındaki ilişki, ankyloglossia teşhisi, mevcut klinik uygulama kılavuzlarının kullanımı ve sağlık hizmetleri genelinde tedavi için frenotomi kullanımı hakkında farklı görüşler gösterdi. disiplinler. Semptomatik ankiloglossiyi tedavi etmek için kullanılabilecek bir dizi cerrahi teknik vardır. Frenotomi genellikle ofis ortamında yivli bir ekartör ve makas, lazer (neodimyum katkılı itriyum alüminyum granat [Nd: YAG], karbon dioksit, diyot, erbiyum: YAG) veya topikal olsun veya olmasın elektrokoter kullanılarak yapılabilir. anestezik. Operatif teknikler arasında genel anestezi altında frenülektomi, yataydan dikeye frenüloplasti 2-flep z-frenuloplasti ve 4-flep z-frenüloplasti yer alır.
Günümüzde bile; dil bağı ve dudak bağı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılırken, dil bağının anatomik sınıflandırılması ve fonksiyonel kısıtlılık indekslerine göre standardizasyon sağlanması konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin kalın submukozal arka dil bağı olan ve yaşı büyük olan bebeklerde, işlem sonrası hissedilen acının daha fazla olması, meme reddi olasılığının artması ve bebeğin zaten biberon gibi başka bir besin sağlayıcı suni kaynağa alışmış olması, işlem başarının çok düşükmüş gibi sonuçlanmasına neden olabilir.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar