Dil Bağı Olan Hastalarda Çene, Boyun ve Omuz Ağrısı Görülebilir!

Dil Bağına Bağlı Çene Eklemi, Boyun ve Omuz Ağrısı Hakkında

Dil Bağı - Çene Ağrısı ve Boyun Ağrısı
Yukarıdaki fotoğrafta daha önceden dil bağı başka bir klinikte kesilmiş ancak işlem sonrasında şikayetleri devam eden bir hastanın, ağız açık iken üst dişlerine dil ucunu temas ettirmeye çalıştığı sırada çekilmiştir. Hasta ağzını tam olarak açtığında dil ucunu üst dişlere temas ettiremediğinden, alt çeneyi öne ve yukarıya doğru hareket ettirmiş ve dil kaslarını mümkün olan en fazla miktarda kullanmaya çalışmaktadır. Genellikle sert ünsüzleri hızlı olarak söylenilmeye çalışıldığında, dil ucunu yukarıya doğru yükseltebilmek için bu hareketlerin tekrarlanması ve yardımcı boyun kaslarının da kullanılması gerekmektedir.

Dilin, kaslara ve vücudun fasyasına birçok bağlantısı olduğunu biliyoruz. Dilde gerginlik olduğunda, çevreleyen dokularda da bazı hiperaktivite veya gerginlik olabileceğini bekleyebiliriz.

Dil ağızda düşük bir pozisyon aldığında, alt çene hava yolunu açmak için ileri doğru hareket etme eğilimindedir. Bu, boyun kaslarına ek gerginlik ekleyerek ileri kafa duruşuna yol açar. 

Dil bağı olarak bilinen ankiloglossi, çocuklarda genellikle tedavi edilmez (saptananların da bir çoğu tedavi edilmediği gibi saptanamayanlar da mevcuttur). Bir dil bağı, çocuk konuşabildiği, yiyebildiği ve nefes alabildiği sürece büyük bir şey gibi görünmese de; dil bağına bağlı birçok sağlık etkisi yetişkinliğe kadar uzanabilir . Tedavi edilmemiş bir dil bağının çocuk büyüdükçe ortaya çıkabilen aşağıdaki etkilerine şaşırabilirsiniz. Yetişkinler on yıllarca bir dil bağlarıyla yaşadıklarında, vücutları sağlıklarını etkileyecek şekilde uyum sağlar. "Ankiloglossi" ifadesi, dilin alt yüzü ile ağız tabanı arasında kısıtlayıcı doku bulunması nedeniyle dil hareketliliğinin değişmesi durumudur. Sınırlı dil hareketliliğinin (ağız solunumu, horlama, diş kenetlenmesi ve miyofasyal gerginlik gibi) olası sonuçları, sınırlı bilimsel çalışma yapılması nedeniyle önemsiz kalmaya devam etmektedir. Ankiloglossi için çeşitli tedavi yöntemlerinin güvenliği ve etkinliği ile ilgili klinik çalışmaların eksikliğinden bahsedilmesi gerekmektedir.

İşte tedavi edilmemiş dil bağı olan bir yetişkinin yaşayabileceği ikincil uyarlamalardan bazıları:

Hareketsiz sternum - Ağız ve çene kasları doğrudan sternum ile ilgilidir. Bir dil bağı dilin hareketini kısıtladığında, orofasiyal kaslar düzgün çalışmaz, bu da değişen solunum paternleri, akciğer kısıtlamaları ve torasik ağrı ile sonuçlanabilir.

Kas gerginliği - Kafatasının veya üst boynun tabanındaki kaslar daha gergin hale gelebilir, bu da genellikle kronik baş ağrısı, boyun ağrısı veya yutma güçlüğü ile sonuçlanır.

TMJ (çene eklemi) sorunları - Dili öne ve yukarıya doğru hareket ettirme çabası esnasında, çene ve boyun kasları da çalışır. Uzun dönemde bu durum çene eklemi sorunlarına neden olabilir. TMJ ağrısı genellikle boyun ve sırt boyunca yayılabilir ve vücutta yaygın ağrıya neden olabilir. Yemeyi zor ve acı verici hale getirebilir.

Konuşma sorunları ve nefes alma sorunları - Tedavi edilmemiş dil bağı olan bir yetişkinde zayıf diyafram mekaniği ve ağız solunumunun olması muhtemeldir. 

Dil hareketleri ve dilin fonksiyonlarının önemi

Dil Bağı Olan Bebekler
En iyi konuşma, çiğneme, yutma, ağız hijyeni ve nefes alma fonksiyonlarının yanı sıra maksillofasiyal kompleks ve üst hava yolunun gelişimi için dilin bağlanmamış hareketliliği gereklidir. Dil, birçok işlevde bu kadar önemli bir rol oynadığı için, dil kasının kısıtlı hareketliliği, düşük dil duruşu nedeniyle burun solunumu ve horlamayı olumsuz etkileyebilecek,boyun veya kafanın diğer kaslarındaki kronik strese katkıda bulunabilecek işlevsiz telafilere yol açabilir. Dil doğrudan hyoid kemiğe bağlanır ve fasya olarak bilinen bağ dokusu ağları aracılığıyla tüm vücuda (fasiyal diyaframlar boyunca ayaklara kadar) bağlantılara sahiptir. Kısıtlayıcı bir dil, fasyanın derin ön çizgisine (diğer bağ dokusu ağları arasında) gerginlik verebilir ve boyun gerginliğine, ağrıya ve postüral disfonksiyona katkıda bulunabilir. Bu nedenle, ankiloglossia için tazminatlar, oromiyofasyal disfonksiyon olarak ortaya çıkan çok çeşitli sorunlara katkıda bulunabilir.

Bu sorunları tedavi etmek için, konu ile ilgilenen bir hekim ofisinde ayaktan ya da ameliyathane şartlarında tedavi prosedürü olarak basit bir frenektomi prosedürü gerçekleştirilebilir. Bu prosedür dilin kısıtlanmasını ortadan kaldırarak dili serbest bırakır, böylece dil olması gerektiği gibi hareket edebilir ve işlev görebilir. Frenektomiler, bebeklerde bile, daha sonraki yaşamda ikincil adaptasyonları önlemek için güvenli ve etkilidir. Miyofonksiyonel terapi daha sonra oral kasların öngörülen egzersizler ve dil ve ağız uzanmaları ile yeniden eğitilmesine yardımcı olmak için de kullanılır. Miyofonksiyonel tedavi ile lingual frenuloplasti, uygun seçilmiş hasta adaylarında ağız solunumu, horlama, sıkma ve miyofasyal gerginliğin tedavisi için güvenli ve potansiyel olarak etkilidir (kaynak bilimsel makale >> Lingual frenuloplasty with myofunctional therapy: Exploring safety and efficacy in 348 cases). 

Dil bağı çene ve hava yolu gelişmesini nasıl etkiler? 

Bir dil “bağlıysa” sınırlı hareket aralığına sahiptir ve çocuk gelişimi sırasında dişleri ve çeneleri dil teması ile uyarılmaz ve doğru şekilde itilmez. Dilin alt çenede yaptığı itme hareketleri, büyüyen bir çocukta yüzdeki çene kemiğinin gelişimini tetiklemektedir. Dil, bağlandığında damağa ulaşamaz. Dil damak şeklini geliştirmede aynı şekilde etkilidir. Bağlı bir dil durumunda damaklar yüksek tonozlu ve dar olabilir. Dil bağı, çene ve hava yolunun gelişmesini etkiler. Dar üst damak ve dil arkası hava yolu alanında daralma, yetişkinlikte çene ağrısı ve uyku apnesine yol açabilir.  Bir dil bağlı olmadığında, hareket alanını geri kazanabilir ve uygun yüz gelişimini destekleyebilir.

Bu konu ile ilgili YouTube' da önceden yayınladığım video linki >> Dil Bağının Belirtilerine Çene Ağrısı ve Boyun Ağrısı Eklendi!

Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar