Dil Bağı Kesildikten Sonra Dikiş Gerekir mi?

Lingual Frenektomi - Frenotomi Operasyonlarından Sonra Dikiş Atılması Gerekli midir?

Dil Bağı Ameliyatından Sonra Dikiş Gerekir mi?

Ankiloglossi veya "dil bağı", anormal derecede kalın, sıkı lingual frenulumun (dil tabanını ağız tabanına bağlayan doku bandı) neden olduğu, dil hareketinin sınırlanmasına neden olan konjenital bir anomalidir. Dil bağı özellikle kalın ve damarlı olduğunda işlem sonrası kanama olasılığı artmaktadır. Yukarıda, erişkin hastada ofis şartlarında yapılan dil bağı ameliyatı sonrası cerrahi alanın fotoğrafı görülmektedir. Beyaz renkteki dikiş materyalleri kendiliğinden eriyebilen özellikte ürünlerdir.

Bebekte Dil Bağı Ameliyatı Dikişli

Hastanın yaşı büyüdükçe operasyonun zorluğu ve büyüklüğü de artabilir. Yukarıdaki fotoğrafta dil altı bölgesi görülen bebek hastaya, genel anestezi altında dil bağı kesilmesi işlemi yapılmış ve eriyebilen antibiyotikli dikişlerle, dil bağının kesilen uçlarındaki mukozal yüzeyleri dikilmiştir. Bu yaş grubundaki hastalarda sadece dil bağı kalınlaştığı ya da işlemin zor olması değil; hastanın işlemin farkında olabilmesi ve post travmatik stres bozukluğu açısından da risk mevcuttur. Yani dış dünyadaki bireyleri ve çevresini tanıyan bu çocuklarda zorla başın tutulması ve işlemin yapılması, çocukta aileye ve hekime karşı güvensizlik ve korku ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dil Bağı Kesildikten Sonra Dikiş Atılmasının Faydaları ve Riskleri Nelerdir?

Dil bağı ameliyatı bittikten sonra, kesi alanının her iki yanındaki mukozaların dikilmesi, ameliyat sonrası açık yaranın olmamasını sağladığından ağrıyı azaltabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.
Bununla birlikte, dil bağı kesildikten sonra atılan bu dikişler eğer mukoza altındaki derin dokuları da içine alırsa, örneğin altta bulunan tükürük bezi kanalları yanlışlıkla zedelenebilmektir. Üst kısımda ise sinirler ve dili besleyen damarlar bulunmaktadır ve bu nedenle geniş ve derin bir alanı içine alacak şekilde dikiş atılması riskli olabilir.

Özellikle beslenme bozukluğu olan bebeklerde dil bağı ameliyatının dil altındaki gergin ve kısa olan bağ fark edilir edilmez mümkün olan en küçük yaşta yapılması, en ideal uygulamadır. Başvuran birkaç aylık bebek hastalarımızın hiçbirisine dikiş atılmasına ve narkoz verilmesine gerek duyulmamıştır. Bununla birlikte bu dönemde anne sütü de alındığı için, anne sütünün mukozal hasarın iyileşmesine ilave katkısı da olacaktır. Yine elmas şeklindeki kesi alanının dikey (vertikal) düzlemde dikilmesi yara yerinde yapışma ve yatay kapanarak yeniden dil bağının fonksiyonel hale gelme riskinde azalmaya katkı sağlayabilir. Dil bağı kesildikten sonra dikiş atılırken, çene altı tükürük bezi bezlerinin ağız içerisine açılma kanallarına yakın olarak dikiş atılmamasına ve sadece yüzeyel mukozal dikiş atılmasına özen gösterilmesi, dikişlere bağlı olası riskleri azaltabilmektedir.

Dil altı bağı ameliyatı sonrası dikiş nasıl atılır?,Dil bağı ameliyatı sonrası dikiş nasıl atılır?,Dil bağı nasıl kesilir?,dil bağı ameliyatı,
Yukarıdaki fotoğrafta, thermal welding cihazı ile lingual frenektomi operasyonu yapılan 7 aylık bebeğin, operasyon öncesi ve sonrası görüntüleri yer almaktadır. Hastanın emerken zorlanma, sütü ağızda uzun süre tutma, yutkunurken hava yutma ve klik sesi gelmesi gibi belirtileri mevcuttu. Fotoğrafta dil ucuna kadar ulaşan tip I ön dil bağı görülmektedir. Hastanın çene altı tükürük bezinin açılma alanına yakın olan, kesi bölgesinin altta kalan kısmına dikiş atılmamıştır. Tüm atılan dikiş materyalleri kendiliğinden eriyebilen özelliktedir. Buradaki dikiş atılmasının amacı kanama kontrolünün yanında kesi yerinin dikey düzlemde iyileşmesini sağlamak ve dil ucunda az miktarda göreceli sivrileşme etkisinin sağlanmasıdır.

Dikişsiz ve Kansız Dil Bağı Ameliyatı

Günümüzde kansız mukozal kesi yapılmasına olanak sağlayan, koter, elektrokoter, lazer, radyofrekans, plazma bıçağı, thermal welding gibi farklı cihazlar geliştirilmiştir. Özellikle kanamayı en aza indiren cihazlarda lokal ısı etkisi ve buna bağlı sinir yaralanma riskinde artış, yara yerinde iyileşme süresinde uzama ve hissedilen ameliyat sonrası ağrı miktarında artmaya neden olabilmektedir. Ofis şartlarında genelde 5-6 aydan daha küçük bebeklerde basit frenotomi sonrasında dikiş atmadan sadece basit gazlı bez ile tampon yaparak kanama durdurmayı ve yetişkin hastalarında makas, klemp yardımı ile üçgen dil bağı dokusu çıkarmayı (frenektomi) ve eriyebilen dikiş materyalleri kullanarak kesi alanındaki mukozaları karşılıklı dikmeyi tercih ediyorum. Hastane şartlarında genellikle thermal welding cihazı ile doku çıkarma işlemini ve arkasından kesi alanının yine eriyebilen özellikte materyallerle dikilmesini tercih ediyorum. Aşağıdaki vidolarda dil bağı ameliyatlarını izleyebilirsiniz. Frenulektomi için tipik olarak iki yaş grubu, beslenme güçlüğü çeken bebekler ve konuşma güçlüğü çeken çocuklar / okul öncesi çocuklar mevcuttur.

Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar