Arka Dil Bağının Yutmanın Faringeal Fazı Üzerindeki Etkisi!

Bebeklerde Posterior (Submukozal ya da Arka) Dil Bağının Yutma Üzerine Etkisi Vurgulandı

Arka dil bağı olan hastalarda, yutkunmanın çeşitli aşamalarında sorun ortaya çıkabilmektedir. Bilimsel çalışmalar ve ve yazılar yayınlandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Birkaç ay önce Dysphagia Dergisi' nde yayınlanan bir makalenin özet kısmından sizlere aşağıdaki bilgiyi aktarmak isterim.
Kaynak makale ve linki: 

Laura Brooks, April Landry, Anita Deshpande, Cinzia Marchica, Anthony Cooley & Nikhila Raol. Posterior Tongue Tie, Base of Tongue Movement, and Pharyngeal Dysphagia: What Is the Connection?. 2020 Feb;35(1):129-132. doi: 10.1007/s00455-019-10040-x. Epub 2019 Jul 31. - https://link.springer.com/article/10.1007/s00455-019-10040-x

"Dil bağı ve beslenmenin oral fazı üzerindeki etkisi onlarca yıldır incelenmiş ve tartışılmıştır. Bununla birlikte, arka dil bağlarının yutmanın faringeal fazı üzerindeki etkisi literatürde iyi belgelenmemiştir. Bir videofloroskopik yutma ​​çalışması (VFSS), yutmanın oral, faringeal ve özofagus fazlarının görüntülenmesini sağlayabilir. VFSS sırasında dil hareketinin azalmış taban basıncı, bozulmuş faringeal basınç oluşumu ve faringeal artık varlığı not edildiğinde nörolojik bir etyolojiden şüphelenilebilir. Bununla birlikte, normal motor gelişimi olan hastalarda normal bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucu da varsa; diğer etiyolojilerin araştırılması gerekir. Nörolojik değilse, anatomik olabilir mi? Bu yazıda, belirgin şekilde dil hareketinin bozukluğu, zayıf basınç oluşumu ve aspirasyon ile sonuçlanan dağınık kalıntı ile karakterize edilen önemli faringeal faz disfajisi olan 21 aylık bir hasta sunulmaktadır. Sonunda posterior dil bağı teşhisi kondu ve frenulektomi yapıldı. Müteakip VFSS yoluyla elde edilen sonuçlar, dil hareketi, faringeal basınç üretimi ve faringeal daralmanın temelinde önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi, bu da bolusun farenks içinden özofagusa etkili bir şekilde hareket etmesine, nazofaringeal yetersizliğin olmaması, faringeal disfajinin neredeyse çözülmesine neden oldu. Dil hareketinin tabanı bozulmuş ve normal nörolojik bir çalışma düzeninde faringeal kalıntı ile sonuçlanan basınç oluşumunda bozulma olan hastalar muhtemelen ayırıcı tanıda incelenmesi ve dahil edilmesi gereken bir arka dil bağı ile başvurabilirler".

Aşağıda konu ile ilgili YoutTube üzerinde yayınlanmış olan iki video mevcut:

Video 1 - videofloroskopik yutma ​​çalışması (VFSS) ile normal yutma özellikleri olan hasta videosu


Video 2 -  arka dil bağı olan 4 aylık bir bebekte videofloroskopik yutma ​​çalışması (VFSS)


Dil bağı olan bebeklerde, reflü, gaz yutma, kolik ağrı, meme emerken yorulma ve terleme gibi bulguların yanında, sütü uzun süre ağız içerisinde bekletme ve ağız dışına yeniden sütün akması gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Dil bağının dil altındaki yerleşme bölgesi ve gerginliğine göre değişen belirtiler ortaya çıkabilir ve dil şekli, çene ve diş yapısındaki değişiklikler de sonrasında belirginleşebilir.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar