Ankiloglossi (Kısa Dil Bağı - Hipertrofik Lingual Frenulum) Tanımı

Dil Bağı Nedir?

Ankiloglossi (Kısa Dil Bağı) Tanımı


Ankiloglossi (Kısa Dil Bağı / Hipertrofik Lingual frenulum / Kısa Frenulum / Tongue Tie), normalde dilin altında ve orta hatta bulunan bir yapı olan dil bağının, dilin ağız tabanına yapışık halde kalmasına neden olacak şekilde; normalden kısa ya da kalın olması anlamına gelmektedir. 

Arka ve ön dil bağı

Yeni iki ayrı dil bağı sınıflamasına göre dil bağları ilk olarak ön dil bağı (anterior tongue tie, anterior lingual frenulum) ve arka dil bağı (submukozal dil bağı, posterior tongue tie, posterior lingual frenulum ya da Tip IV dil bağı) oalrak sınıflandırılırken ikinci ve ayrıntılı bir sınıflamada ön dil bağları kendi içinde Tip I, II ve III olarak sınıflandırılırken; arka dil bağı Tip IV dil bağı olarak sınıflandırılmaktadır. Dil bağı ve dudak bağı sınıflandıılması ile ilgili "Kotlow üst dudak bağı sınıflandırılması, Coryllos dıl bağı sınıflandırılması ve Kotlow dıl bağı sınıflandırılması" linkine göz atabilirsiniz.

Ön dil bağı muayene esnasında kolayca fark edilebilir ve gözle görülebilirken; arka dil bağı sadece elle muayene esnasında anlaşılabilir. Dil bağı muayenesi bu nedenle sadece görsel incelemeyi değil, elle muayeneyi de içermelidir.

Tip 2 ön dil bağı


Yukarıda Tip 2 ön dil bağının karikatürize edilmiş animasyon fotoğrafı görülmektedir. Dil ucuna ulaşmayan ama dil ucunda zorla yukarıya kaldırıldığında çatallanma, dil sırtında çukurlaşmaya neden olabilen dil bağı türüdür.

Aşağıda, Tip II ön dil bağı olan hastanın cep telefonu ışığıyla çekilen 4 adet görüntüsü mevcuttur.

Tip 2 ön dil bağı

Tip 2 ön dil bağı

Tip 2 ön dil bağı

Tip 2 ön dil bağı


Dil bağı neden olur?

Tipik olarak, lingual frenulum doğumdan önce ayrılır ve dilin serbest hareket aralığına izin verir. Bu frenulum dilin altına bağlı kalarak dili ağız tabanına sıkıca sabit tutması durumunda "dil bağı" ifadesi kullanılmaktadır.. Bu durumun nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir, ancak bazı dil bağı vakaları belirli genetik faktörlerle ilişkilendirilmiştir.

Dil bağının bilinen bir nedeni yoktur. Dil bağı genellikle diğer konjenital anomaliler olmadan ortaya çıkar. Ailesel paternler rapor edilmiştir, ancak kalıtım paterni belirsizdir. Dil bağı ile nadiren orofasiyal yarıklar (yani yarık dudak, yarık damak) ve diğer kraniyofasiyal sendromlar bildirilmiştir.

Erkekler kızlardan daha fazla etkilenir, cinsiyet oranı yaklaşık 2: 1'dir. Açık bir etnik tercih yoktur.

Dil bağı için risk faktörleri

Her ne kadar dil bağı herkesi etkileyebilse de, erkeklerde kızlardan daha yaygındır. Dil bağı bazen ailelerde çalışır.

Dil bağı komplikasyonları

Dil bağı, bir bebeğin oral gelişimini ve yeme, konuşma ve yutma şeklini etkileyebilir.

Dil bağı ve emzirme sorunları 

Emzirme, bebeğin emme sırasında dilini alt sakız üzerinde tutmasını gerektirir. Dili hareket ettiremiyorsa veya doğru konumda tutamazsanız, bebek meme ucunu emmek yerine çiğneyebilir. Bu önemli meme ağrısına neden olabilir ve bebeğin anne sütü alma yeteneğini etkileyebilir. Sonuçta, yetersiz emzirme yetersiz beslenme ve gelişmede başarısızlığa yol açabilir. Amerikan Pediatri Akademisi'nin son önerileri, yeni doğan bebeklerin yaşamın ilk yılı için ve mümkün olduğunca ikinci yıla kadar anne sütü alması gerektiğini belirtmektedir. Çocuk doktorları ve neonatologlar, anne sütünün yeni doğan bebeklerine verilmesini kolaylaştırmak ve emzirme deneyimini mümkün olduğunca uzun süre korumak ve uzatmak zorluğu ile karşı karşıyadır. Bu yaklaşımın hem anne hem de bebek için hem kısa hem de uzun vadeli faydası vardır.

Kötü ağız hijyeni

Daha büyük bir çocuk veya yetişkin için, dil bağı, yiyecek kalıntılarını dişlerden süpürmeyi zorlaştırabilir. Bu diş çürümesine ve diş etlerinin iltihaplanmasına (diş eti iltihabı) katkıda bulunabilir. Dil bağı ayrıca iki alt ön diş arasında bir boşluk veya boşluk oluşmasına neden olabilir.

Dil bağı ve konuşma, artikülasyon üzerine olumsuz etkiler

Diğer sözlü etkinliklerle ilgili zorluklar. Dil bağı, dondurma konisi yalama, dudakları yalama, öpüşme veya üflemeli çalgı çalma gibi aktivitelere müdahale edebilir. alışmalar dil bağının konuşmada veya dilde bir gecikmeye değil, en çok telaffuz ile ilgili sorunlara neden olduğunu belirtmektedir. Yani sesin şekillendirilmesinde (özellikle sert ünsüzleri söylerlerken) sıkıntı yaşamaktadırlar. Konuşma güçlükleri. Dil bağı, "t," "d," "z," "s," "th," "r" ve "l" gibi belirli seslerin çıkmasını zorlaştırabilir.

Ağız, dil ve çene yapısında etkilenme

Ankiloglosi yeme, konuşma ve ağız hijyenini etkileyebilir ve mekanik / sosyal etkileri olabilir. Ankiloglosi dilin ön damağa temas etmesini de önleyebilir. Bu daha sonra infantil bir yutmayı teşvik edebilir ve açık bir ısırma deformitesine yol açabilen yetişkin benzeri bir yutmaya ilerlemeyi engelleyebilir. Ayrıca mandibular prognatizme neden olabilir; bu dil, mandibula'nın ön kısmına abartılı ön itme ile temas ettiğinde olur. Yine dilde, gerim şiddeti ve dil bağının yerleştiriği alana göre değişen "çatal dil", "v şeklinde dil", "kalp şeklinde dil" ve "tas şeklinde dil" yapısı görülebilir.

Dil duruşu ve ağız solunumu

Ankiloglossi (Kısa Dil Bağı - Hipertrofik Lingual Frenulum) Tanımı
Ankiloglosi çoğunlukla dilin ideal duruşunda, ağzın çatısında dinlenmesini yasaklar. Dil ağzın çatısına oturduğunda burun solunumu daha rahat olmaktadır.. Ankiloglosinin görünüşte ilgisiz bir sonucu kronik ağız solunumudur. Ağızdan nefes almak, bademcikler ve adenoidler, kronik kulak enfeksiyonları ve uykuda solunum bozuklukları gibi diğer sağlık sorunları ile ilişkilidir.

Boyunda kas ağrısı

Dilin altındaki lingual frenulum, vücudun daha geniş ön kas zarı ağının bir parçasıdır. Dil aşırı sıkı bir frenulum ile kısıtlandığında, gerginlik, boyun gibi vücudun yakındaki diğer bölgelerine yansıyabilir ve kas gerginliğine ve zayıf duruşa neden olabilir. Kısıtlanan dil, boyun ve çenedeki diğer kasları telafi etmeye zorlayarak kas ağrısına neden olabilir.

Dil bağı sıklığı ve tartışmalar

Dil bağının gerçekte ne sıklıkta soruna neden olduğuna dair görüş değişir. Bazı profesyoneller bunun nadiren semptomatik olduğuna inanırken, diğerleri bunun çeşitli problemlerle ilişkili olduğuna inanmaktadır.

Çalışma popülasyonuna ve tanımlamak için kullanılan kriterlere bağlı olarak dil bağı sıklığı  % 1 ile % 10 arasında değişir. Herhangi bir durumun insidansını belirlemek için, daha önce tanımlanmış olması ve durumun her sağlık uzmanı tarafından tanımlanabilmesi ve raporlanabilmesi için bir fikir birliği olması gerekir. Ankiloglossia için durum böyle değildir. Her ne kadar morfolojik bir tanım olsa da (kısa, lingual frenulumun dil hareketini kısıtladığı konjenital bir anomali), farklı tipleri ve klinik etkisi konusunda bir fikir birliği yoktur ve bu nedenle homojen bir şekilde rapor edilmemiştir. Bu nedenle insidansının artıp artmadığından veya emzirme döneminde etkisinin farkındalığının arttığından emin olmak zordur.

Dil bağı tanısı

Dilin alt kısmına bakarak her zaman belirgin değildir, ancak genellikle genioglossus kaslarının izin verdiği hareket aralığına bağlıdır. Bebekler için, dil ucunu bir dil bastırıcıyla pasif olarak yükseltmek sorunu ortaya çıkarabilir. Daha büyük çocuklar için, dilin maksimum aralığına taşınması dil ucu kısıtlamasını gösterecektir. Ek olarak, dilin altında genioglossus kasinin palpasyonu tanıyı doğrulamaya yardımcı olacaktır.

Dil bağı olan çocukların çoğu asemptomatiktir

Şiddetli dil bağı yetersiz süt alımı, uzun beslenme süreleri, maternal meme ağrısı veya kanama ve nadiren gelişememe ile sonuçlanabilir. Kısıtlı dil hareketleri nedeniyle zayıf mandallama altta yatan neden gibi görünmektedir. Semptomları olan bazı bebekler, telafi etmeyi öğrenerek emzirmede kendiliğinden iyileşme gösterebilir.

Doktorlar arasında dil bağı ile ilgili farklı yaklaşımlar mevcut

Yenidoğan veya küçük bebekte dil bağı, çeşitli profesyonel bireyler ve uzmanlık grupları arasında devam eden bir tartışma konusudur. Tartışma sadece yönetimi değil, aynı zamanda bu anomali tanımını da içermektedir. Sıkı bir lingual frenulum, bazı araştırmacılar tarafından küçük bir malformasyon olarak kabul edilir. Ayrıca bazı malformasyon sendromlarının bir parçası olduğu bulunmuştur.

Dil Bağı Tedavisi

Dil bağı olan bebeklerde, tedavinin gerekli olup olmadığı konusunda maalesef ülkemizde ciddi yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Bebeklerde dil bağı tedavisi için esas incelenmesi gereken beslenme sorununa neden olup olmamasıyken; daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde konuşma bozuklukları, çene ve diş yapısında etkilenme, dil yapısında etkilenme gibi diğer kriterler dikkate alınabilmektedir. Bu web sitesinde yeni doğan bebeklerde kullanılabilecek, 2019 yılında yayınlanmış "TABBY Resimli Dil Bağı Değerlendirme Aracı" ve cerrahi tedaviye hangi bebeklerin ihtiyacı olduğunun belirlenmesi hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Genel olarak son bilimsel çalışmalarda, emzirme danışmanlığı ve takiplerde düzelme olmayan emme sorunu olan, dil bağlı ya da dudak bağlı bebeklerde cerrahi işlem gereksinimin olduğu, özellikle dilde şekil değişiklikleri ortaya çıkmış olan ve dili ağız dışına ya da yukarıya doğru çıkarma işlemini yapamayan hastaların dil bağı ameliyatına daha uygun oldukları vurgulanmaktadır. Her dil bağında ameliyat gerekli değildir. Dilde kısıtlanma belirtileri olan bebeklerde, beslenme sorunları giderilemiyorsa operasyonun planlanması uygundur.

Dil Bağı Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Videosu


Yukarıdaki videoda Tip 3 ön dil bağı olan ve sert ünsüzlerde hızlı konuşurken netlik bozulması yaşayan hastaya, lokal anestezi altında dil bağı ameliyatı (frenektomi) yapıldı. İşlem öncesi ve işlem sonrası dil altı görünümü mevcut. Beyaz dikiş materyalleri eriyebilen özellikte olduğundan genellikle 1-2 haftada ortadan kalkmaktadır.

"Dil Bağı Belirtileri, Boyun Ağrısı, Çene Eklemi Sorunları ve Yapısal Değişiklikler Hakkında" Dr.Murat Enöz Anlatıyor
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar