Dil Bağı Hangi Durumlarda Konuşma Bozukluğu Yapabilir?

Dil Bağının Ne Kadar Şiddetli Olduğunu Nasıl Anlayabilirsiniz?


Dil bağı olan hastalarda konuşma bozukluğu olup olmayacağını ​anlamak için muayene esnasında dikkat edilebilecek birkaç özellik mevcut. Normalde dil bağı ağız tabanında ne kadar yapışıksa konuşma bozukluğu yapma ihtimali o kadar fazladır​.​ 

Bunu muayene esnasında nasıl anlayabiliriz​?​ 


Ağzımızı tam olarak açtığımız zaman ilişkin hastaların dil ucunu ​y​ukarıya doğru kaldırdığımızda, dil ucunun üst ve alt kesici dişler arasındaki mesafenin yüzde seksen ve üzerin​i​ kat etmesi gerekiyor ​(Ferrés-AmatFonksiyonel Dil Bağı Sınıflandırılması)​ Eğer dilin ucu ile hasta bu mesafenin yüzde 80'den fazlasını kat edebiliyorsa dil bağının çok fazla bir konuşma bozukluğu ​yapmayacağı söylenilebilir. Bunun dışında bebek hastalarda dil​ ​ucu ile dil bağının başlama yeri arasındaki mesafenin 16 ​mm üzerinde olması gerekiyor​.​ Yani buradaki ölçülen alan serbest ​dil alanı​ (free tongue distance) olarak geçiyor​. Bu alan​ ne kadar uzunsa​,​ dilin sert ünsüzleri konuşurken ki yapabileceği hareketler o kadar rahat olmaktadır​.​ ​E​rişkin hastalarda ​s​erbest ​dil alanının ne kadar olması gerektiği ile ilgili kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var​dır. Ameliyat sonrasında dil bağ dokusu çıkarılır ve dikiş atılırsa konuşma performansının daha fazla olacağını gösteren çalışmalar mevcut​tur.​ ​Y​ani dil bağının kesilmesi ​(frenotomi) yerine dil bağ dokusunun çıkarılması ​(​frenektomi​)​ işlemi ve karşılıklı yarı alanın dikilerek dikey düzlemde tek çizgi halinde dil bağının iyileşmesinin sağlanması konuşma performansına olumlu etki etmektedir​.​ ​İ​şlem sonrasında bebek hastalarda masaj yapılması erişkin hastalarda da değil bu egzersizi yapılması yeniden yapışma olasılığını azaltarak aynı şekilde konuşma performansına olumlu etkide bulunabilir​.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)


Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47
 
 


Yorumlar