Tip III Ön Dil Bağı - Ameliyat Öncesi Muayenesi - Ameliyat Sonrası


Dr.Kotlow öncülüğüne geliştirilen dil bağı sınıflamasına göre, dil bağları 1 ile 4 rakamları arasında değişen şekilde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Tip, I, II ve III ayrıca ön dil bağı (anterior tongue tie) ve Tip IV ayrıca arka dil bağı (posterior tongue tie, submukozal dil bağı) olarak gruplandırılmaktadır.

Tip I dil bağı dilin ucuna kadar gelen ve dil ucunu tamam yakın kısıtlayan dil bağı türüdür.

Tip II dil bağı dilin ucuna ulaşmayan ancak dil yukarıya kaldırıldığında dilin üzerinde çukurluğa neden olan dil bağı türüdür.
Tip III dil bağı, Tip II' ye göre daha geride olan ve dilin ucunda çatallanmaya neden olmayan dil bağı türüdür. Genellikle ileri yaşlarda farkedilir.

Tip IV dil bağı gözle görülemeyen, dil altında ve mukoza altında yer alan, sadece elle muayene esnasında anlaşılan, bebeklerde özellikle emzirme zorluğu ve memeden erken ayrılmaya neden olan, dil kısalığı ile karıştırılan ve dilin ucunda yayvan bir görünüme de neden olabilen dil bağı türüdür.

Videoda görülen 15 yaşındaki hasta, konuşurken bazı kelimelerde zorlanma şikayeti ile başvurmuş, hastanın yapılan muayenesinde dil altında, dil ucuna kadar ulaşmayan ancak dil ucunun harerketlerini kısıtlayan dil bağı (Tip III dil bağı) saptanmış ve lokal anestezi altında dil bağı kesilmesi işlemi yapılmıştır.

İşlem sonrasında, dil ucunun yukarıya doğru rahat bir şekilde kaldırılabildiği (lokal anestezik enjeksiyonuna bağlı olarak dil ucunda ödemli görünüm, dil altında emilebilen dikişlerin uçları) görülmektedir.


Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

 


Yorumlar